پروژه روستای حصارتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 3500 تومان   حجم فایل: 7224 kb  تعدادمشاهده  6


پروژه روستای حصار
    مقدمه
    شناسایی روستا.
    شناسایی روستا.
    موقعیت بخش طربقه در شهرستان
    موقعیت شهرستان مشهد در استان
    (فضای مسکونی
    . ( فضای تجاری)
    فضای آموزشی. (
    فرهنگی و مذهبی
    (اراضی میراث فرهنگی
    (ورزشی)
    (فضای باغات
    (فضای دامی)
    (فضای اداری    کاربری انتظامی
    . (فضای بهداشتی درمانی )
    فضای قبرستان)
    (کاربری صنعتی و تعمیر گاهی
    . (کاربری تاسیسات و تجهزات
    (پذیرایی و توریستی
    (شبکه معابر)
    (اراضی باز داخل بافت
    ( نوع و متراژ مالکیت های روستای حصار )
    ( وضعیت دام داری روستای حصار )
    ( در آمد کل روستا و سهم هر بخش از فعالیتهای اقتصادی روستای حصار )
    ( وضعیت باغداری روستای حصار )
    ( صنعت
    (سطح آموزش سواد)
    نوع و تعداد شاغلین در بخش خدمات روستای حصار (شورای اسلامی)
    ( وضعیت فعالیت و اشتغال
    تعداد با سوادی بالا ی دیپلم روستای حصار
    شناخت حوزه نفوذ 
    (بررسی جمعیت و روند مهاجرت)
    تعداد جمعیت روستای حصار
    آمار جمعیتی و نرخ رشذ مطلق سالانه روستا حصار – خانه بهداشت حصار
    (محله پشت باغ
    . (محله روی بوم حوض
    (محله میدان بالا
    ( شناخت کیفیت ابنیه و بررسی مصالح ساختمانی مورد استفاده)
    ( بناهای مخروبه
    ( بناهای نیمه بادوام )
    ( بناهای کم دوام
    ( بناهای بادوام
    تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا.
    ( مراحل اول توسعه )
    ( مرحله دوم توسعه )
    ( مرحله سوم توسعه
    بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا
    ( شبکه معابر
    ( فضای مسکونی
    ( فضای آموزشی
    ( فضاهای فرهنگی – مذهبی )
    فضای بهداشتی – درمانی
    فضاهای اداری
    ( فضای دامی
    ( کاربری پذیرایی و توریستی )
    ( فضای ورزشی
    فضای دامی )
    خدمات عمومی
    (جمع آوری زباله
    پیش بینی نحوه توزیع و محل استقرار فضاهای خدماتی و تاسیساتی در حوزه نفوذ
    تعیین و تکلیف فضاهای تاریخی
    تعیین اولویت های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت در تمام ابعاد طراحی
    (کاربری مسکونی
    ( کاربری آموزشی
    ( کاربری بهداشت – درمانی
    ( تجاری و بازرگانی
    ( کاربری فرهنگی و مذهبی
    ( کاربری اداری انتظامی
    ( انبار داری و حمل و نقل
    ( تاسیسات و تجهیزات
    ( کاربری صنعتی و تعمیر گاهی
    (کاربری پذیرایی و توریستی
    ( کاربری ورزشی
    ( کاربری فضای دامی )
    ( کاربری فضای سبز
    همراه با جدول و تصاویر
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه روستای حصار , مقدمه , شناسایی روستا. , شناسایی روستا. , موقعیت بخش طربقه در شهرستان , موقعیت شهرستان مشهد در استان , (فضای مسکونی , . ( فضای تجاری) , فضای آموزشی. ( , فرهنگی و مذهبی , (اراضی میراث فرهنگی , (ورزشی) , (فضای باغات , (فضای دامی) , (فضای اد,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای سرآسیاب در جاده ی مشهد شاندیز
طرح هادی روستای کلاته بزرگ تربت جام
طرح هادی روستای گناباد
طرح هادی روستای فخر داوود شهرستان مشهد
طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهد
طرح هادی دهستان حومه گناباد
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار
طرح هادی روستای ابراهیم آباد شهرستان سرخس
روستای استون آباد (نقشه های اتوکد) شهرستان بندر گز
طرح هادی روستای صمدیه شهرستان نیشابور (نقشه اتوکد)
منبع : مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245پروژه روستای حصار
برچسب ها : فضای ,روستای ,کاربری ,حصار ,شهرستان ,هادی ,روستای حصار ,هادی روستای ,فضای دامی ,شناسایی روستا ,شهرستان مشهد ,اراضی میراث فرهنگی