طرح هادی روستای گنابادتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 105   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 14700 kb  تعدادمشاهده  3    مقدمه
    الف ـ  معرفی اجمالی شهرستان
    1ـ ویژگی‌های طبیعی شهرستان مشهد
    2-1- ویژگی های انسانی شهرستان مشهد 
    1-2-1- سابقة تاریخی 
    2-2-1- ویژگی های جمعیت
    3-2-1- ویژگی های اقتصادی شهرستان مشهد
    ب ـ  شناسایی منطقه (حوزة نفوذ) روستای گناباد 
    1 ـ تعیین حوزه نفوذ روستا با ارائه روش 
    2- ویژگی های طبیعی منطقه 
    1-2-  موقعیت جغرافیایی
    2-2-  توپوگرافی و زمین‌شناسی
    3-2- آب و هوا
    1-3-2- درجه حرارت
    2-3-2-  یخبندان
    3-3-2-  رطویت نسبی
    4ـ3ـ2ــ بارندگی
    5-3-2- نوع اقلیم
    3- ویژگیهای منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزة نفوذ 
    4-  سوانح طبیعی در حوزة نفوذ
    5 ـ بررسی ویژگیهای انسانی حوزه نفوذ 
    1-5- ویژگی های جمعیتی 
    2-1-5-  تعداد وبعد خانوار 
    3-1-5- تحولات رشد جمعیت حوزه نفوذ 
    4-1-5- ساختار سنی وجنسی حوزه نفوذ 
    6-1-5- برآورد و پیش بینی جمعیت حوزه نفوذ 
    6- چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزة نفوذ 
    خدمات آموزشی 
    2-6- خدمات تجاری
    3-6- خدمات اداری ‌
    4-6- خدمات تأسیساتی
    5-6- خدمات بهداشتی ـ درمانی 
    7-  بررسی وضعیت ایلات و عشایر در حوزة نفوذ
    ج - ویژگی های روستای گناباد
    1-  موقعیت جغرافیایی و سیاسی 
    2- محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا 
    3- منابع آب آشامیدنی و کشاورزی روستا 
    4- ویژگیهای جمعیتی روستا ی گناباد 
    1-4- تعداد و تراکم جمعیت 
    2-4- تعداد و بعد خانوار 
    3-4- ترکیبی سنی جمعیت 
    4-4- ترکیب جنسی جمعیت 
    5-4- بار تکفل 
    6-4- رشد جمعیت 
    7-4- مهاجرت 
    8-4- میزان باسوادی 
    9-4- جمعیت فعال و شاغل اقتصادی 
    5- وضعیت فعالیت در روستا
    1-5- کشاورزی
    1-1-5- زراعت و باغداری
    2-1-5- دامداری 
    2-5- صنعت 
    3-5- خدمات 
    6- علل پیدایش روستا 
    7- عوامل موثر در شکل گیری بافت روستا و مراحل توسعه روستا 
    1-7- هسته اولیه 
    2-7- مرحلة اول توسعه 
    3-7- مرحله دوم توسعه 
    4-7- مرحلة سوم توسعه 
    8 ـ کاربری فضاهای موجود روستا 
    1-8- کاربری مسکونی
    2-8- کاربری تجاری 
    3-8- کاربری آموزشی 
    4-8- کاربری بهداشتی ـ درمانی
    5-8- کاربری مذهبی ـ فرهنگی
    6-8- کاربری تاریخی 
    7-8- کاربری تأسیسات وتجهیزات 
    8-8- کاربری فضای سبز 
    9-8- کاربری ورزشی 
    10-8 - کاربری معابر
    11-8- کاربری اداری
    13-8- اراضی بایر
    14-8- مزارع و باغات
    9- مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی روستا 
    10- مالکیت اراضی 
    11- کیفیت ابنیه 
    12- شبکه های ارتباطی
    الف ) راه بین شهری 
    ب ) معبر درجه یک
    ج ) معبر درجه دو 
    د ) معابر درجه سه ( دسترسی )
    13- شناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز محله
    14- تأسیسات و نحوة دفع آبهای سطحی در روستا
    1-14- آب آشامیدنی 
    2-14- برق
    4-14- فاضلاب
    5-14- خدمات بهداشتی ـ درمانی 
    6-14- نحوة دفع آبهای سطحی 
    15- مصالح ساختمانی و کاربرد آنها
    16- معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی 
    1- کمبودهای اساسی در زمینه خدمات در حوزة نفوذ روستا 
    2- پیش بینی عملکرد اقتصاد روستای گناباد 
    3- پیش بینی جمعیت روستا
    4- بررسی مشکلات در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی 
    5- تجزیه و تحلیل شبکه ارتباطی داخل روستا 
    6- کمبودهای خدماتی و مسکن وسرانه ها 
    7- تعیین محدودیتها وامکانات توسعه و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی 
    8- پیشنهاد معیارها وضوابط کلی طراحی کالبدی 
    - پیشنهادات شبکه ارتباطی 
     - اهداف کلی طرح هادی 
    1ـ پیش بینی و نحوة توزیع ومحل استقرار فضاهای خدماتی و زیر بنایی در حوزه نفوذ
    2ـ تعیین نحوه کاربری اراضی روستای گناباد در ده سال آینده
    1-2- کاربری مسکونی 
    2-2- کاربری تجاری 
    3-2- کاربری آموزشی 
    4-2- کاربری بهداشتی ـ درمانی 
    5-2- کاربری مذهبی ـ فرهنگی 
    6-2- کاربری تأسیسات و تجهیزات 
    7-2- کاربری فضای سبز
    8-2- کاربری ورزشی 
    10-2- کاربری معابر 
    11-2- کاربری اداری ‌
    3ـ ارایه طرحهای مربوط به اصلاح تاسیسات و جمع آوری و هدایت آبهای       سطحی 
    4ـ ارائه طرح های توسعه و تعریض معابر روستا 
    5ـ تعیین تکلیف آثار تاریخی موجود 
    6ـ تعیین اولویت های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت 
    7ـ ضوابط و مقررات اجرایی مربوط به نحوة ‌استفاده از اراضی
    منابع و مأخذ 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
, مقدمه , الف ـ معرفی اجمالی شهرستان , 1ـ ویژگی‌های طبیعی شهرستان مشهد , 2-1- ویژگی های انسانی شهرستان مشهد , 1-2-1- سابقة تاریخی , 2-2-1- ویژگی های جمعیت , 3-2-1- ویژگی های اقتصادی شهرستان مشهد , ب ـ شناسایی منطقه (حوزة نفوذ) روستای گناباد , 1 ـ تعیین حوزه نفوذ روست,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی روستای کندلوس نوشهر
پاورپوینت بررسی-معماری-روستای-اورازان
پاورپوینت روستای چماقستان -چمنستان- پروژه روستای -چماقستان -چمنستان
دانلود,روستای آلولک- پاورپوینت
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
منبع : مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245طرح هادی روستای گناباد
برچسب ها : کاربری ,روستای ,دانلود ,پاورپوینت ,روستا ,روستا  ,دانلود تحقیق ,حوزة نفوذ ,شهرستان مشهد ,روستای گناباد ,پاورپوینت روستای ,دانلود تحقیق پاورپوی