طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکنتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 148   قیمت: 9500 تومان   حجم فایل: 11 kb  تعدادمشاهده  4


طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن
    مقدمه           
    فصل اول ـ شناخت و ارزیابی وضع موجود
    الف : معرفی شهرستان     
    1ـ موقعیت شهرستان         
    2ـ ویژگیهای طبیعی شهرستان     
    2-2- منابع آب زیرزمینی      
    2-3- پوشش گیاهی
    3ـ ویژگیهای انسانی           
    1-3- تعداد جمعیت   
    2-3- توزیع جمعیت   
    3-3- تغییرات جمعیت          
    4-3- تراکم نسبی    
    5-3- سواد    
    4ـ ویژگیهای اقتصادی         
    1-4- زراعت و باغداری         
    2- صنایع       
    3- خدمات     
    5- ویژگیهای روستای کلاته نو       
    1-5- موقعیت جغرافیایی ـ‌سیاسی           
    2-5- تعیین موقعیت در نظام سطر بندی   
    6- ویژگیهای طبیعی
    1-6- اقلیم     
    2-6- زمین شناسی 
    3-6- تکتونیک
    7- محدوده اراضی کشاورزی          
    8- بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی       
    9- چگونگی شیب در بافت روستا   
    10ـ ویژگیهای جمعیتی روستا       
    1-10- تراکم و تعداد جمعیت           
    2-10- ساختار جمعیت         
    3-10- سواد وتحصیلات        
    4-10- نرخ فعالیت و اشتغال           
    5-10- مهاجرت         
    6-10- رشد جمعیت 
    11- ویژگیهای اقتصادی       
    1-11- کشاورزی       
    2-11- صنعت
    3-11- خدمات
    12- شناخت و بررسی علل پیدایش روستا          
    13- تاریخچه روستا  
    14- شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری بافت کالبدی روستا      
    15- تعیین مراکز اولیه و مراکز محلات فعلی روستا          
    16- شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود          
    17- شناسایی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریسی 
    18- بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا         
    19- شناخت کیفیت ابنیه     
    20- بررسی شبکه های ارتباطی   
    21- تأسیسات عمومی روستا        
    22- بررسی معماری وترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی         
    فصل دوم ـ تجزیه وتحلیل و ارائه پیشنهادات
    1- برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا   
    2- پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده    
    3- تجزیه وتحلیل و پیش بینی جمعیت روستا       
    4- بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیربنایی در سطح روستا        
    5- بررسی شبکه های ارتباطی     
    6- بررسی کاربری های پیشنهادی          
    1-6- کاربری مسکونی        
    2-6- کاربری آموزشی         
    3-6- کاربری تجاری 
    4-6- کاربری فرهنگی مذهبی      
    5-6- کاربری اداری   
    6-6- کاربری فضای سبز     
    7-6- کابری معابر     
    8-6- کابری ورزشی
    9-6- کاربری، حمل و نقل و انبارداری         
    10-6- کاربری صنعتی ـ کارگاهی   
    7- تعیین محدودیتها و امکانات توسعه
    ضوابط و مقررات شبکه معابر         
    فصل سوم ـ‌ارائه طرح هادی
    1- ضوابط و معیارهای پیشنهادی                                                               
    2- پیش بینی نحوه توزیع و محل استقرار فضاهای خدماتی و تأسیساتی حوزه نفوذ  
    3- تعیین تکلیف فضاهای تاریخی  
    4- تعیین نحوه کاربری اراضی روستای ابراهیم آباد در ده سال آینده      
    5- تعیین اولویتهای اجرای کوتاه مدت و میان مدت در تمام ابعاد طراحی
    6-فضاها و مقررات اجرایی مربوط به فضاهای مسکونی
    7- برآورد هزینه های اجرای معابر روستا  

    منابع و مأخذ 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن , مقدمه , فصل اول ـ شناخت و ارزیابی وضع موجود , الف : معرفی شهرستان , 1ـ موقعیت شهرستان , 2ـ ویژگیهای طبیعی شهرستان , 2-2- منابع آب زیرزمینی , 2-3- پوشش گیاهی , 3ـ ویژگیهای انسانی , 1-3-,
مقالات مرتبط در این دسته
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار
منبع : مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245طرح هادی روستای کلاته نو شهرستان بردسکن
برچسب ها : کاربری ,ویژگیهای ,بررسی ,شهرستان ,روستای ,تعیین ,روستای کلاته ,هادی روستای ,شهرستان بردسکن ,ویژگیهای طبیعی ,تجزیه وتحلیل ,هادی روستای کلاته