روستای بنفش تپه (قطعه A3)تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 70   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 11933 kb  تعدادمشاهده  16


روستای بنفش تپه (قطعه A3)
    مقدمه 
    فصل اول آشنایی مقدماتی با استان گلستان
    1- موقعیت جغرافیایی استان  
    2- عرض جغرافیایی
    3- ناهمواریها
    4- فرابار سیبری
    5- سیستم کم فشار مدیترانه ای
    6- دما  
    7- میزان بارندگی
    8- رطوبت نسبی 
    9- تبخیر و تعرق
    10- عوارض طبیعی 
    1-10- ناحیه کوهستانی
    2-10- ناحیه کوهپایه ای 
    3-10- ناحیه جلگه ای و اراضی پست 
    11- زمین شناسی
    12- حوزه آبریز
    1-12- رودخانه اترک 
    2-12- گرگانرود
    3-12- رودخانه قره سو 
    4-12- رودخانه های حوضه خلیج گرگان 
    فصل دوم   اطلاعات شهرستان حوزه نفوذ
    1- جمعیت
    2- منابع آب
    1-2- آبهای سطحی (رودخانه ها)
    3- کوهها
    4- بررسی ویژگیهای اقتصادی
    5- راههای ارتباطی
    روستای بنفش تپه
    فصل سوم   شناخت تاریخ روستا
    1- قدمت روستا
    2- وجه تسمیه روستا 
    3- بناهای تاریخی
    4- سابقه سکونت و تاریخچه رشد و تحول روستا
    5- علت پیدایش روستا
    فصل چهارم    جغرافیای طبیعی
    1- موقعیت جغرافیایی
    2- ریزشهای جوی، دما، رطوبت نسبی، یخبندان و باد
    3- توپوگرافی
    4- پوشش گیاهی
    5- اقلیم و تقسیم بندی اقلیمی
    6- منابع آب و آبهای سطحی
    7- خاک
    8- سوانح طبیعی
    فصل پنجم   جغرافیای انسانی
    1- شناخت موقعیت سیاسی- منطقه ای روستا
    2- حوزه نفوذ و نقاط نافذ روستا
    1-2- حوزه نفوذ مسکونی
    2-2- حوزه نفوذ تجاری
    3-2- حوزه نفوذ بهداشتی
    4-2- حوزه نفوذ مذهبی
    5-2- حوزه نفوذ اداری
    6-2- حوزه نفوذ آموزشی
    3- راههای دسترسی به روستا و بررسی شبکه ارتباطی داخلی روستا
    4- روستاهای همسایه 
    5- چکیده و نتیجه گیری
    فصل ششم   شناخت مسایل فرهنگی
    1- اعتقادات و مراسم مذهبی
    2- آداب و رسوم محلی و بومی و زبان و گویش
    3- فعالیتهای مردان و زنان
    4- پوشش و البسه سنتی
    5- ایل و طایفه
    6- اوقات فراغت
    فصل هفتم   شناخت مسائل اجتماعی روستا
    1- جمعیت و ساخت جمیعتی
    2- حرکات جمعیتی (زاد و ولد ، مهاجرت، مرگ و میر)
    3- امنیت روستا
    4- مدیریت روستا
    5- اقشار اجتماعی 
    6- سطح بهداشت و درمان
    7- آموزش و پرورش
    8- سوخت و انرژی
    فصل هشتم   شناخت مسایل سیاسی و اقتصادی
    1- رشته های اقتصادی در روستا
    2- مالکیت اراضی
    1-2- مالکیت اراضی دولتی
    2-2- مالکیت اراضی وقفی
    3-2- مالکیت اراضی خصوصی
    4-2- اراضی با مالکیت عمومی
    3- مالکیت مسکن
    4- درآمد خانوار
    فصل نهم   نحوه توزیع خدمات در روستا
    1- یک جامعه روستایی به چه خدماتی نیاز دارد؟
    2- بررسی خدمات مورد نیاز در روستای مورد بررسی
    فصل دهم سیمای روستا
    1- سیمای خارجی روستا
    - سیمای داخلی روستا
    3- خط آسمان
    4- مبلمان شهری
    5- مصالح
    فصل یازدهم   معماری
    1- کیفیت ابنیه روستا
    2- بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی
    3- بلوک بندی
    4- برداشت
    همراه با تصاویر

 


کلمات کلیدی مرتبط:
روستای بنفش تپه (قطعه A3) , مقدمه , فصل اول آشنایی مقدماتی با استان گلستان , 1- موقعیت جغرافیایی استان , 2- عرض جغرافیایی , 3- ناهمواریها , 4- فرابار سیبری , 5- سیستم کم فشار مدیترانه ای , 6- دما , 7- میزان بارندگی , 8- رطوبت نسبی , 9- تبخیر و تعرق , 10- عوا,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای فارسیان قانچی (نقشه های اتوکد)
منبع : مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245روستای بنفش تپه (قطعه A3)
برچسب ها : روستا ,حوزه ,نفوذ ,روستای ,مالکیت ,اراضی ,حوزه نفوذ ,روستای بنفش ,مالکیت اراضی ,موقعیت جغرافیایی ,آبهای سطحی