روستای کنگتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 5715 kb  تعدادمشاهده  1    1-1-3- مقدمه
    2-1-3- مطالعات جغرافیایی - اقلیمی روستای کنگ
    1-2-1-3-موقعیت جغرافیایی
    2 -2-1- 3- توپوگرافی کوهستانی منطقه کنگ
    3-2-1-3- آبهای سطحی
    4-2-1-3- درجه حرارت و اقلیم منطقه کنگ ‌
    5-2-1-3- جهت وزش بادها
    6-2-1-3- خاک و پوشش گیاهی منطقه کنگ
    3-1-3- مطالعات اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی روستای کنگ
    الف- مطالعات اجتماعی و جمعیتی
    1-3-1-3- جمعیت
    2 -3-1-3- تغییرات فصلی جمعیت
    3-3-1-3- تراکم جمعیت
    4-3-1-3- بعد خانوار
    5-3-1-3- ساختار جنسی جمعیت
         6-3-1-3- ساختار سنی جمعیت
    7-3-1-3- وقایع حیاتی
    8-3-1-3- مهاجرت
    ب ـ اجتماعی ـ فرهنگی
    9-3-1-3-محله بندی
    10-3-1-3- طوایف روستای کنگ
    11-3-1-3- مذهب
    12-3-1-3- سنت
    13-3-1-3- پوشش
    ج – ویژگیهای اقتصادی
    14-3-1-3- اقتصاد
    15-3-1-3- خدمات
    16-3-1-3- نتیجه گیری و استنباط مبانی عام برنامه ریزی و طراحی

    منابع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
روستای کنگ ,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه روستا ۲ – روستای کنگ ۸۰ صفحه + عکس و نقشه های اتوکدی + ۲۲ اسلاید + رولوه
پروژه کامل روستای کنگ با نقشه های اتوکد و پاورپوینت
منبع : مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245روستای کنگ
برچسب ها : روستای ,جمعیت ,اجتماعی ,منطقه ,مطالعات ,مطالعات اجتماعی